Vydání a stav služby

Aktuální verze: 20180417.1

Zde se můžete průběžně dozvědět o nových funkcích, opravách, změnách a jiných důležitých informacích, které se se systémem dějí.

Přehled vydání

Podívejte se na jednotlivá vydání a přečtěte si, co bylo jejich obsahem.

Zobrazit

Stav služby

Zde se dozvíte v jakém je aktuálně stavu služba EKONOM online.

Zobrazit

Přehled vydání


 • Oprava registrace v rámci obchodních sdělení.
 • Úprava informativní povinnosti v rámci GDPR při registraci
 • Oprava dotazu ke zjištění aktualizace katalogu z lokální změny
 • Oprava importu katalogu přes rozhraní v2 z program EKONOM – dopočet skupiny cen
 • První fáze zavádění GDPR – registrační formulář
 • Úpravy pro sociální sítě
 • Oprava seznamu katalogových položek na dokladech v rámci zobrazování kódu zboží
 • Oprava widgetu maloobchodního prodeje v rámci aktualizace po změně katalogu
 • Oprava chatu podpory přímo v aplikaci
 • Oprava tisku pokladního dokladu bez UZP pro uživatele, který není administrátor
 • Oprava uvolnění některých komponent
 • Oprava práv pro banku a číselnou řadu
 • Oprava widgetu maloobchodního prodeje pro neplátce DPH s katalogovými položkami v sazbě DPH.
 • Do pokladny přidán parametr Tisknout DIČ pokud se nejedná o daňový doklad.
 • Oprava tisku seznamu faktur podle filtru – již se netisknou pouze neuhrazené faktury.
 • Oprava exportu isdoc
 • Opravení získání bankovního účtu pro QR platbu
 • Úprava podpůrných stránek, aby ladily s webem
 • Ladění zpracování vypršení sezení – nahrazení alertu dialogovým oknem
 • Změna zpracování vypršení sezení – nahrazení alertu dialogovým oknem
 • Oprava rozšíření dotazů
 • Do importu a exportu prodejek integrováno EET
 • Do widgetu pro maloobchodní prodej přidání tlačítka pro přepnutí pokladny
 • Úprava pro marketing
 • Oprava inicializačního rozhraní pro e-shopy a jiné externí systémy
 • Úprava obrazovky správy účtu pro možnost aktivace verze při trial verzi
 • Zobrazení friendly zprávy pokud není připojena db přes API
 • Oprava voleb pro navigaci
 • Úpravy pro marketing
 • Úprava zobrazení chyb
 • Úpravy pro marketing
 • Přidání splatnosti do tiskové sestavy seznamu faktur
 • Ladění cache busting
 • Úpravy pro marketing
 • Rozšíření registrace pro partnerský program
 • Ladění nasazení
 • Úprava pro marketing
 • Nasazení cache busting
 • Nové obrázky na pozadí pro přihlašování ad.
 • Oprava zobrazení stavu odeslání
 • Úprava registračního e-mailu
 • Další oprava bootstraperu a autorizace a skriptu nasazení
 • Oprava zpracování chyb v bootstraperu
 • Oprava autorizace
 • Úprava skriptu nasazení
 • Rozšíření průvodce prvním nastavením o EET ad.
 • Přechod na nové verze START, STANDARD a PROFI.
 • Možnost úhrad faktur bez vazby na pokladnu a banku v placených verzích.
 • Ladění vzhledu html podpůrných stránek.
 • Oprava správy agend

Vydání starší než konec ledna 2018 nejsou v tomto seznamu protokolována.