Aktualizovali jsme seznam RPDP a přidali nový číselník

 • Aktualizovali jsme seznam RPDP a přidali nový číselník

  Ekonom-online aktualizoval seznam RPDP kódů:

  • Kód 3: Dodání nemovité věci
  • Kód 18: Dodání certifikátů elektřiny
  • Kód 19: Dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
  • Kód 20: Dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi

  Dále byla upravena podmínka plnění pro kódy 11-17 nedosahujících částky 100 000 Kč. Pokud se plátci dohodnou (a to písemně), že zdanitelné plnění, které by podléhalo režimu přenesení daňové povinnosti až po překročení hranice 100 000 Kč, bude tomuto režimu podléhat i při nižší částce, je možné tento režim použít i v tomto případě. Pro uživatele to znamená tolik, že ho aplikace upozorní v případě použití RPDP 11-17 a částce nepřesahující 100 000 Kč, a dovolí mu se rozhodnout, zda pokračovat nebo ne.

  Nová verze dále obsahuje seznam států a několik kosmetických úprav.