Uživatelská dokumentace

  1. Domů
  2. Uživatelská dokumentace
  3. Evidence fakturace
  4. Jak uhradit fakturu přes banku?

Jak uhradit fakturu přes banku?

Fakturu můžete uhradit buď formou jednoduché úhrady nebo s vazbou na banku (případně pokladnu). Je několik způsobů jak uhradit fakturu bezhotovostně přes banku. Přímo z otevřené faktury přes záložku Úhrady, ze seznamu faktur přes tlačítko Uhradit nebo přes bankovní deník. Otevřete Bankovní deník přes menu aplikace.

Na bankovním deníku stiskněte tlačítko Přidat a otevře se nabídka. Můžete vytvořit bankovní doklad ručně nebo naimportovat z bankovního výpisu. Jsou podporovány formáty ABO a XML České bankovní asociace. V tomto návodu zkusíme naimportovat výpis ve formátu ABO.

Po stisknutí tlačítka ABO se otevře dialog pro výběr souboru z lokálního zařízení. Vyberte ABO soubor, který jste předtím stáhli z vaší bankovní aplikace.

Pokud se jedná o správný formát souboru, vytvoří aplikace bankovní doklad a předvyplní je údaji z výpisu, přičemž napáruje platby na úhrady faktur podle variabilního symbolu.

Přejděte ze záhlaví dokladu, který má přiřazeno číslo z výchozí číselné řady, na záložku Položky, kde zkontrolujte párování plateb.

Námi vybraný výpis obsahoval dvě platby, přičemž první byla úhrada faktury číslo 2019000001 na částku 290.4 Kč. Doklad uložte stiskem tlačítka Uložit vpravo nahoře. Faktura je nyní uhrazena a bankovní doklad uložen.

Pomohl Vám tento článek? Ano Ne