Uživatelská dokumentace

  1. Domů
  2. Uživatelská dokumentace
  3. Evidence fakturace
  4. Jak uhradit fakturu přes pokladnu?

Jak uhradit fakturu přes pokladnu?

Pokladního deníku můžete vytvořit přímo příjmovou nebo výdajovou úhradu faktury přes tlačítko Přidat. Otevře se obrazovka nového pokladního dokladu. V poli Hrazený doklad zadejte číslo faktury nebo variabilní symbol, případně fakturu vyberte přes tlačítko Vybrat ze seznamu. Dojde k přenosu údajů jako zákazník a částky i s rozpisem DPH pokud se hradí záloha. Při hrazení standardní faktury, která již sama o sobě je daňový doklad, nebo u neplátců DPH, dojde k přenosu částky do pole Ostatní v sumarizaci.

Částečnou úhradu můžete provést editací částek na nižší hodnotu.

Druhou možností je vytvořit obecný doklad a úhradu přidat jako jeho položku. Další postup je shodný z předešlým.

Pomohl Vám tento článek? Ano Ne