Uživatelská dokumentace

  1. Domů
  2. Uživatelská dokumentace
  3. Evidence fakturace
  4. Jak uhradit fakturu přes pokladnu?

Jak uhradit fakturu přes pokladnu?

Fakturu můžete uhradit buď formou jednoduché úhrady nebo s vazbou na pokladnu. Je několik způsobů jak uhradit fakturu hotově přes pokladnu. Přímo z otevřené faktury přes záložku Úhrady, ze seznamu faktur přes tlačítko Uhradit nebo přes pokladní deník. Otevřete Pokladní deník přes menu aplikace.

Na pokladním deníku stiskněte tlačítko Přidat a vyberte Úhrada ze sekce Příjmový doklad, protože chceme hradit vystavenou fakturu.

Otevře se obrazovka přijaté úhrady. Číslo dokladu je předvyplňeno z výchozí číselné řady, kterou si můžete změnit v nastavení. V poli Hrazený doklad vyberte vystavenou fakturu, kterou chcete uhradit. Můžete psát do pole číslo nebo variabilní symbol, případně přes tlačítko vybrat přejít do seznamu faktur vystavených.

Po výběru se přednastaví adresa odběratele a přenese se částka do pole Ostatní v sumarizaci dokladu (to z důvodu, že se jedná o ostrý daňový doklad). U hrazení zálohy se přenesou jednotlivé sazby DPH.  Zkontrolujte údaje a stiskněte Uložit vpravo nahoře.

Nyní pokladní doklad vytiskněte přes tlačítko Tiskové sestavy, vyberte jednu z možných šablon sestavy a stiskněte Tisk. Pokud máte nastaveno na pokladně EET, tak při prvním tisku dojde automaticky k odeslání tržby na portál EET.

Pokud jste například vybrali sestavu Doklad základní, bude tisková sestava vypadat následovně a má všechny náležitosti. Sestava se stáhne jako soubor PDF, který můžete vytisknout na tiskárně.

Pomohl Vám tento článek? Ano Ne