Uživatelská dokumentace

  1. Domů
  2. Uživatelská dokumentace
  3. Evidence fakturace
  4. Jak vystavit zúčtovací fakturu?

Jak vystavit zúčtovací fakturu?

Máte dvě možnosti. První z nich provedete ze seznamu faktur. Stiskněte tlačítko pro vytvoření faktury a ze seznamu vyberte Zúčtovací. Otevře se seznam uhrazených záloh nebo proforma faktur, ze kterého vyberete požadovanou. Dojde k vytvoření nové zúčtovací faktury a jejímu otevření. Po editaci údajů fakturu standardně uložíte.

Druhou možností je vytvořit standardní fakturu a přejít na záložku Položky. Dále stisknout tlačítko pro přidání nové položky a vybrat Odpočet zálohy. Opět se otevře výběr uhrazených záloh a proforma faktur. Jakmile vyberete zálohu, dojde k vytvoření několika položek. Pro každou sazbu se vytvoří dvě položky. Jedna jako odpočet zálohy a jedna jako rozpis zálohy. Položky můžete posléze upravit.

Druhým způsobem můžete vytvořit zúčtovací fakturu i z více záloh najednou.

Pomohl Vám tento článek? Ano Ne