EET – Elektronická Evidence Tržeb

 • EET – Elektronická Evidence Tržeb

  eet-elektronicka-evidence-trzeb-2016-maly

  EET – Elektronická Evidence Tržeb

  V dubnu letošního roku nabyl platnosti zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb který přináší do podnikání mnoho změn a nových povinností.

  Jak připravujeme EKONOM online na EET.

  Usilovně pracujeme na všech funkcích programu tak, aby byl pro evidenci tržeb včas připraven. V listopadu 2016, tedy jeden měsíc před začátkem účinnosti zákona, dojde ke zprovoznění testovacího prostředí, ve kterém si můžete evidenci tržeb otestovat. Ekonom-online bude tímto připraven a jeho uživatelé se tak mohou seznámit, jak mohou v tomto systému evidovat tržby, jakmile jim vznikne povinnost.

  Etržby budou dostupné v připravovaném modulu Pokladna a v současné Fakturaci.

   

   

  Co je EET?

  Elektronická evidence tržeb spočívá v tom, že je evidována každá platba a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem. Postup bude takový, že nejpozději při uskutečnění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu prostřednictvím internetového připojení na server Finanční správy, kde budou informace uloženy, a bude vygenerován unikátní kód. Tento kód bude ihned odeslán zpět obchodníkovi na jeho koncové zařízení, které jej vytiskne na účtenku.

  Evidenci tržeb budou zjednodušeně řečeno podléhat tržby, které:

  • pocházejí z podnikatelské činnosti,
  • a zároveň byly uhrazeny v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, jinými obdobnými způsoby např. stravenkou..

  Funkční schéma online EET.

  1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě
  2. Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem.
  3. Podnikatel vystaví účtenku (včetně unikátního kódu), kterou předá zákazníkovi.
  4. Zákazník obdrží účtenku.
  5. Evidenci dané tržby lze ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy. Zákazník si může ověřit svoji účtenku, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem.

  Technické řešení vyžaduje zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat přes internet (PC, tablet, mobilní telefon, pokladna, pokladní systém…) a připojení na internet v okamžiku přijetí platby. Je čistě na uvážení podnikatele, jaké pokladní zařízení a jaký pokladní software odpovídající zvláštnostem jeho podnikatelské činnosti zvolí, pokud zajistí splnění povinnosti odeslat údaje o evidované tržbě datovou zprávu a vydat účtenku. Není nutné pořizovat žádné speciální certifikované registrační pokladny.
  Koho se týká?

  Subjekty, které platí nebo mají platit daně z příjmů v České republice, a to:

  • podnikající fyzické osoby,
  • právnické osoby s podnikatelskou činností.

  Od kdy bude platit?

  Podnikatelé se budou zapojovat postupně takto:

  • v 1. fázi – od 1. prosince 2016 – ubytovací a stravovací služby,
  • ve 2. fázi – od 1. března 2017 – maloobchod a velkoobchod,
  • ve 3. fázi  – od 1. března 2018 – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství, (Odsunuto na dobu neurčitou)

  ve 4. fázi – od 1. června 2018 – vybraná řemesla a výrobní činnosti. (Odsunuto na dobu neurčitou)


0 komentářů

Okomentovat