Jak nastavit práva pro komunikaci s programem EKONOM

 • Jak nastavit práva pro komunikaci s programem EKONOM

  Jedná se o návod ke staré verzi. U nové verze jsou k dispozici API přístupy na firmách, kterým lze také přiřazovat přístupová práva podobně jako je zde popsáno.


  Jak nastavit práva pro komunikaci s programem EKONOM? Připravili jsme pro Vás návod pro nastavení přístupových práv potřebných pro komunikaci s programem EKONOM.

  Pro komunikaci musí mít uživatel úplná práva na firmy v administraci a dále minimálně práva na čtení faktur vystavených, zákazníků, katalogu a číselných řad v dané agendě. Pro tento účel byly předpřipraveny role s názvem Ekonom komunikace v administraci a role s názvem Ekonom účetní v každé agendě.

  Při registraci nového účtu v aplikaci Ekonom-online byl vytvořen také nový uživatel s přístupovými údaji. Tento uživatel již splňuje minimální oprávnění pro komunikaci. Následující text se týká případů, kdy máte více uživatelů a chcete jim nastavit minimální práva pro komunikaci.

  Po vytvoření nového uživatele postupujte následovně:

  1. Přejděte na administraci (tlačítko s ikonou ozubené kolečko vpravo nahoře )
  2. Stiskněte Zabezpečení, otevře se obrazovka pro definovaní rolí a přiřazovaní přístupů
  3. Přejděte na záložku Přístupy a práva uživatelů
  4. Vyberte nového uživatele
  5. Rozbalte panel Přístupy
  6. Vyberte požadovanou firmu a přes tlačítko Plus přidejte požadovanou agendu
  7. Rozbalte panel Práva k agendám
  8. Vyberte nově vytvořený přístup (firma:agenda)
  9. Stiskněte tlačítko Plus a vyberte roli Ekonom účetní
  10. Rozbalte panel Práva k administraci
  11. Stiskněte tlačítko plus a vyberte roli Ekonom komunikace
  12. Uložte obrazovku

  Poznámka: uživatelé, kteří jsou členy role Administrator v administraci i v agendě nepotřebují pro komunikaci s programem Ekonom jinou roli.


0 komentářů

Okomentovat