Výběr bankovního účtu a kontaktu dodavatele při vystavení faktury

  • Výběr bankovního účtu a kontaktu dodavatele při vystavení faktury

    Nově můžete při vystavení faktury specifikovat, který bankovní účet dodavatele a které kontaktní údaje dodavatele mají být vytisknuty na faktuře.

    Bankovní účty a kontakty můžete spravovat přímo na obrazovce firmy. U existující firmy stiskněte tlačítko načíst vedle IČO (poté stiskněte Ano, pro aktualizaci údajů), což provede aktualizaci údajů z ARES a také se načtou bankovní účty firmy z ADIS. Editaci bankonvních účtů a kontaktů provedete na příslušných záložkách na obrazovce firmy.

    Jakmile budete vystavovat novou fakturu, dojde k předvyplnění bankovního účtu a kontaktu dodavatele z výchozích hodnot firmy. Můžete ale také přes tlačítko vybrat jiný účet nebo kontakt případně zadat úplně jiné údaje. Tyto údaje se vyskytují na záložce ostatní.

    Jsou-li pole bankovního účtu dodavatele na faktuře ponechána prázdná, tiskne se standardně výchozí bankovní účet z firmy. U kontaktů je to jiné. Ty pole, která jsou prázdná nejsou tisknuta. Můžete zadat email, mobil, telefon, fax a webové stránky. Tyto údaje jsou tisknuty na spodním okraji stránky.


0 komentářů

Okomentovat