Vydání a stav služby

Aktuální verze:

Zde se můžete průběžně dozvědět o nových funkcích, opravách, změnách a jiných důležitých informacích, které se se systémem dějí.

Přehled vydání

Podívejte se na jednotlivá vydání a přečtěte si, co bylo jejich obsahem.

Zobrazit

Stav služby

Zde se dozvíte v jakém je aktuálně stavu služba EKONOM online.

Zobrazit

Přehled vydání


 • Tisk dodacího listu z vystavené faktury
 • Parametry pro výchozí členění dokladů a splatnost pro zálohy
 • Tisk a odeslání potvrzení o platbě zálohy přímo z dokladu
 • Další menší úpravy a opravy
 • Hromadné zaúčtování zálohových faktur a proforem
 • Úprava výběru členění DPH a oprava výpočtu Přiznání k DPH a KH pro zúčtovací faktury
 • Zobrazení zálohy z položky odpočtu zálohy na zúčtovací faktuře
 • Oprava odesílání dokladů e-mailem
 • Úprava řazení seznamů
 • Další menší úpravy a opravy
 • Hromadné operace
 • Přiznání k DPH a kontrolní hlášení
 • LITE verze
 • Změna práce s tiskovými sestavami
 • Opravy
 • Do katalogu přidána podpora EAN kódů 8 a 13.
 • Upraven widget maloobchodního prodeje pro podporu skenování EAN ručním skenerem a další úpravy jeho ovládání při markování zboží.
 • Nové přehledy na hlavní ploše – TOP odběratelé/dodavatelé, TOP zboží dle prodeje/nákupu, výnosy, náklady nebo hospodářský výsledek počítán z evidencí pokladny, banky a fakturace. Dále přehled záloh a upraveny přehledy pohledávek a závazků.
 • Rozšířený import závislých dat při importu dokladů.
 • Nové pozadí dle měsíce v roce a upravena načítací obrazovka aplikace.
 • Rozpracováno daňové přiznání.
 • Upraveno přidávání položek do prodejky na maloobchodním panelu – přesun kurzoru na množství jen při kliknutí na položku, nikoli již po vytvoření.
 • Oprava kopírování dokladů
 • Optimalizace dotazů na db pro výrazné zrychlení
 • Po odhlášení máte možnost přihlásit se pod jiným účtem díky tlačítku na přihlašovacím okně
 • Ve Standard verzi je možné mazat agendy a vytvořit právě jednu novou pod firmou
 • Oprava zabezpečení
 • Přidána možnost změnit pokladnu pro aktuální doklad v maloobchodním panelu před tiskem
 • Další optimalizace nejen maloobchodního prodeje
 • Zajištění GDPR (práva, platnost osobních údajů)
 • Automatická aktualizace povolení a voleb
 • Změna nastavení povolení
 • Změna nastavení účtu (jednoduché objednávky, platby, zrušení účtu …)
 • Oprava odesílání e-mailů přes zabezpečené SMTP servery
 • Oprava validace DIČ
 • Oprava chyby při načítání aplikace
 • Oprava registrace v rámci obchodních sdělení.
 • Úprava informativní povinnosti v rámci GDPR při registraci
 • Oprava dotazu ke zjištění aktualizace katalogu z lokální změny
 • Oprava importu katalogu přes rozhraní v2 z program EKONOM – dopočet skupiny cen
 • První fáze zavádění GDPR – registrační formulář
 • Úpravy pro sociální sítě
 • Oprava seznamu katalogových položek na dokladech v rámci zobrazování kódu zboží
 • Oprava widgetu maloobchodního prodeje v rámci aktualizace po změně katalogu
 • Oprava chatu podpory přímo v aplikaci
 • Oprava tisku pokladního dokladu bez UZP pro uživatele, který není administrátor
 • Oprava uvolnění některých komponent
 • Oprava práv pro banku a číselnou řadu
 • Oprava widgetu maloobchodního prodeje pro neplátce DPH s katalogovými položkami v sazbě DPH.
 • Do pokladny přidán parametr Tisknout DIČ pokud se nejedná o daňový doklad.
 • Oprava tisku seznamu faktur podle filtru – již se netisknou pouze neuhrazené faktury.
 • Oprava exportu isdoc
 • Opravení získání bankovního účtu pro QR platbu
 • Úprava podpůrných stránek, aby ladily s webem
 • Ladění zpracování vypršení sezení – nahrazení alertu dialogovým oknem
 • Změna zpracování vypršení sezení – nahrazení alertu dialogovým oknem
 • Oprava rozšíření dotazů
 • Do importu a exportu prodejek integrováno EET
 • Do widgetu pro maloobchodní prodej přidání tlačítka pro přepnutí pokladny
 • Úprava pro marketing
 • Oprava inicializačního rozhraní pro e-shopy a jiné externí systémy
 • Úprava obrazovky správy účtu pro možnost aktivace verze při trial verzi
 • Zobrazení friendly zprávy pokud není připojena db přes API
 • Oprava voleb pro navigaci
 • Úpravy pro marketing
 • Úprava zobrazení chyb
 • Úpravy pro marketing
 • Přidání splatnosti do tiskové sestavy seznamu faktur
 • Ladění cache busting
 • Úpravy pro marketing
 • Rozšíření registrace pro partnerský program
 • Ladění nasazení
 • Úprava pro marketing
 • Nasazení cache busting
 • Nové obrázky na pozadí pro přihlašování ad.
 • Oprava zobrazení stavu odeslání
 • Úprava registračního e-mailu
 • Další oprava bootstraperu a autorizace a skriptu nasazení
 • Oprava zpracování chyb v bootstraperu
 • Oprava autorizace
 • Úprava skriptu nasazení
 • Rozšíření průvodce prvním nastavením o EET ad.
 • Přechod na nové verze START, STANDARD a PROFI.
 • Možnost úhrad faktur bez vazby na pokladnu a banku v placených verzích.
 • Ladění vzhledu html podpůrných stránek.
 • Oprava správy agend

Vydání starší než konec ledna 2018 nejsou v tomto seznamu protokolována.