Uživatelská dokumentace

  1. Domů
  2. Uživatelská dokumentace
  3. Evidence pokladna
  4. Jak nastavit pokladnu pro EET?

Jak nastavit pokladnu pro EET?

Přejděte do seznamu Ostatní evidence – Pokladny, zde vytvořte nebo otevřete požadovanou pokladnu. Na obrazovce dole se nachází nastavení EET pro každého uživatele aplikace. Vyberte požadovaného uživatele a poté se pod ním zobrazí nastavení EET. Nejdříve povolte EET, poté vyplňte požadované údaje jako režim, mód, provozovnu, certifikát aj.

Certifikát vyberete následovně:
pokud ještě v systému nemáte žádný, stiskněte tlačítko výběru vedle pole s certifikátem. Otevře se seznam naimportovaných certifikátů. Pokračujte stiskem tlačítka Importovat, zadejte heslo k certifikátu a poté vyberte certifikát z Vašeho zařízení. Dojde k zašifrování hesla a certifikátu a odeslání na server aplikace, kde se pod Vaším účtem uloží. Nyní stačí certifikát vybrat.

Po nastavení EET jej můžete otestovat stiskem tlačítka Otestovat spojení. Po dokončení nastavení EET a pokladny uložte obrazovku. Nyní se při prvním tisku příjmových pokladních dokladů této pokladny budou tržby automaticky odesílat na portál EET.

Pomohl Vám tento článek? Ano Ne