Uživatelská dokumentace

  1. Domů
  2. Uživatelská dokumentace
  3. Uživatelské účty
  4. Jak nastavím přístup do agendy?

Jak nastavím přístup do agendy?

Aby mohl daný uživatel vstoupit do agendy dané firmy, musí mít k tomu udělen v systému přístup. Ten uživateli přidělíte přes hlavní menu NastaveníAdministrace, a dále přes záložku Zabezpečení.

Otevře se obrazovka pro nastavení přístupových rolí, přístupů a práv.

Nejdříve v sekci Přístupy a práva uživatelů vyberte v poli Uživatel požadovaného uživatele. Dále v sekci Přístupy vyberte v poli Firma požadovanou firmu, do které chcete uživateli nastavit přistup. Stiskem tlačítka Přidat otevřete dialog pro výběr agendy v dané firmě, do které chcete přidat přístup uživateli. Pokud nyní uložíte obrazovku přes tlačítko Uložit vpravo nahoře, bude mít uživatel sice přístup do agendy, ale nebude mít žádné práva.

Práva nastavíte tak, že v sekci Práva k agendám vyberete Přístup pro danou požadovanou agendu a poté stiskem tlačítka Přidat můžete přidat přednastavenou roli (viz dále) nebo stiskem tlačítka Editovat práva můžete nastavit práva ručně.

Při editaci práv se Vám zobrazí obrazovka, kde můžete pro jednotlivé evidence zvolit požadované práva uživatele až na úrovni číselníků. Lze například nastavit právo číst, zapisovat a modifikovat, všechno včetně mazání a to buď pro celou evidenci nebo dle číselníků jako číselné řady, střediska, činnosti nebo zakázky.

Role

Přístupy je možné v EKONOM online definovat buď přímo nebo pomocí rolí. Role je skupina nastavených práv, kterou lze aplikovat opakovaně na jednotlivé přistupy. Lze tak nastavit například roli účetní, fakturant apod, kde každá role má určitá práva, co mohou dělat. Tyto role jdou poté přidělit do přístupu. Role lze různě kombinovat. Výsledná efektivní práva vzniknout sloučením požadovaných rolí.

Pomohl Vám tento článek? Ano Ne