Uživatelská dokumentace

  1. Domů
  2. Uživatelská dokumentace
  3. Uživatelské účty
  4. Jak změnit účet a předplatné

Jak změnit účet a předplatné

Do správy svého účtu se dostanete přes tlačítko vpravo nahoře na hlavní ploše aplikace.

Otevře se Vám obrazovka pro správu účtu, kde můžete změnit kontaktní e-mail, fakturační údaje, předplatné ad.

Chcete-li změnit kontaktní e-mail klikněte v menu obrazovky na tlačítko Obecné údaje, vyplňte pole Kontaktní e-mail a stiskněte tlačítko Uložit obecné údaje.

Pokud máte placené předplatné, musíte mít vyplňené fakturační údaje. Ty vyplníte přes tlačítko Fakturační údaje v menu obrazovky. Můžete zde také nastavit frekvenci a typ, jak je Vám služba fakturována. Poté stisknete tlačítko Uložit fakturační údaje.

Předplatné a počet uživatelů nebo firem můžete změnit přes tlačítko Předplatné a služby. Chcete-li navýšit počet uživatelů nebo firem, stiskněte na panelu Aktuální předplatné tlačítko Změnit. V otevřeném dialogu nastavte požadované údaje a potvrďte. Odešle se nám objednávka, kterou co nejrychleji vyřídíme a předplatné Vám aktualizujeme. Vidíte zde také jednotlivé faktury nebo proformy za dané období. Můžete také požádat o zaslání daňového dokladu, máte-li zvolenu fakturaci přes zálohové faktury (doklady v tomto případě odesíláme automaticky, můžete jen požádat o znovu zaslání).

Chcete-li z nějakého důvodu, zrušit účet, můžete o to zažádat také na této obrazovce.

Pomohl Vám tento článek? Ano Ne